O mně

Provozuji projekční kancelář se zaměřením na architektonické návrhy a zpracování projektů pro pozemní stavby, včetně inženýrské činnosti. Kladu důraz na individuální přístup ke každému klientovi po celou dobu spolupráce – od návrhu dispozice a celkového vzhledu domu až po vydání stavebního povolení, po domluvě i po celou dobu výstavby až do kolaudace.

V roce 2004 jsem dokončila studium na stavební fakultě ČVUT, obor pozemní stavby a architektura. Ihned po studiu jsem začala pracovat v místní soukromé projekční kanceláři, kde jsem strávila 8 let. V roce 2010 získala autorizaci v oboru pozemní stavby a ve stejném roce jsem založila svoji projekční kancelář.

Jako autorizovaný inženýr pro pozemní stavby se zabývám projektováním pozemních staveb – novostaveb i rekonstrukcí, přičemž tyto činnosti probíhají provázaně jak na úrovni projektant – investor, tak v rámci inženýrské činnosti při projednávání dokumentace s orgány státní správy a se správci jednotlivých inženýrských sítí.

V poslední době se čím dál více věnuji i návrhům interiéru včetně vizualizací.