Služby

Dle požadavků klienta zajišťujeme všechny stupně projektové dokumentace a další úkony s tím spojené:

 

• Návrhy, studie, vizualizace

• Návrhy interiéru, nábytku

• Dokumentace pro územní řízení, zjednodušené územní řízení – územní souhlas

• Dokumentace pro stavební řízení, pro ohlášení stavby

• Dokumentace pro realizaci stavby

• Dokumentace pro výběr dodavatele stavby + vyřízení kompletního výběrového řízení na zhotovitele stavby

• Zhotovení položkového rozpočtu

• Dokumentace skutečného provedení stavby jako součást podkladů v kolaudačním řízení

• Inženýrská činnost (obstarání jednotlivých povolení, vyjádření a stanovisek, jednání s orgány státní správy)

• Autorský dozor v průběhu výstavby

• Technický dozor stavebníka

• Spolupráce při odstraňování vad a nedodělků po dokončení stavby